Joonistusvõistluse tingimused

Lehel https://ickabogilood.ee/joonistusvoistlus/ toimuva joonistusvõistluse tingimused.
Kõik võistluses osalejad loetakse tingimustega nõustunuks. Võistlust korraldab kirjastus Varrak.

1. Võistlusel osalejate joonistustest valitakse välja kuni 34 sobivat tööd, mis lisatakse J. K. Rowlingu uude lasteraamatusse „Ickabog“. Raamatu ilmumine on planeeritud novembrisse 2020. Iga võitja saab ühe eksemplari eestikeelsest väljaandest. Raamat avaldatakse siin lehel vahemikus 1.09.20-16.10.2020. Igal tööpäeval lisandub uus osa ja joonistuste soovitused.  Joonistusvõistlus on avatud alates 1. septembrist kuni 23. oktoobrini 2020. Võistlusele on oodatud 7-12aastaste laste joonistused, mis peavad olema esitatud lapsevanema või eestkostja poolt.  Konkursil osalemine on tasuta.

2. Võistlusele esitatud joonistused peavad vastama järgmistele tingimustele:

a. Joonistused peavad olema käsitsi joonistatud (digitaalselt loodud tööd ei kvalifitseeru);
b. joonistused peavad olema valgel paberil (ei tohi olla jooneline, ruuduline või muu mustriga);
c. joonistuse suurus peab olema 210x275mm (see on 22mm madalam kui A4, aga sama laiusega);
d. joonistus peaks paberi võimalikult palju ära täitma (väike illustratsioon keset paberit pole oodatud);
e. joonistus peab olema värviline (võib kasutada värve, kriite, värvipliiatseid jne), kuid ei tohiks kasutada helendavaid või metallvärve ega sädelust;
f. joonistus peab olema ühetasandiline;
g. joonistusel ei tohi olla infot lapse nime, vanust, asukohta ega allkirja;
h. joonistusel ei tohi olla fotosid;
i. joonistus peab olema originaal, mitte mujalt kopeeritud;
j. ühel joonistusel kujutatu peab vastama valitud raamatu osale ja ei tohi paljastada loo järgnevat kulgu (kui näiteks ühel tegelasel lõigatakse loo keskel juuksed ära ja joonistus kuulub loo esimese poole juurde, siis peab see kujutama tegelast esialgsete juustega);
k. žürii hindab joonistusi võttes arvesse lapse vanust ja töö loovust, kompositsiooni, värvikasutust, haakuvust tekstiga ja sobivust teosega;
l. joonistused tuleb esitada digitaalselt (JPEG või PNG), kas skaneeritult või pildistatult;
m. joonistuse originaal tuleb konkursi lõpuni säilitada ja seda ei tohi voltida ega muul moel kahjustada, kuna väljavalitud tööde originaalid tuleb kirjastusse saata sellisena, et neid on võimalik raamatusse lisada.

3. Joonistusvõistlusel osalemiseks on vaja sisestada enda nimi, meiliaadress, lapse nimi ja vanus ning valida raamatu osa, mille juurde joonistus kuulub. Joonistus tuleb võistlusele esitada läbi sel veebilehel oleva vormi. Joonistuse sotsiaalmeediasse postitamine ei võrdu võistlusel osalemisega.

4. Iga üleslaetud osa kohta saab üks autor esitada ühe joonistuse.

5. Valesid andmeid esitanud osalejad diskvalifitseeritakse.

6. Lapsevanem või eeskostja, kes töö võistlusele lapse nimel esitab, kinnitab, et tal on kõik õigused töö võistlusele esitamiseks ja ta ei riku sellega kolmandate isikute õigus.

7. Töö võistlusele esitamisega  annab töö esitaja  kirjastusele tasuta kõik varalised autoriõigused ja intellektuaalse omandi õigused joonistusele, seal hulgas õiguse joonistust raamatus, veebilehel, reklaamis kasutada, levitada ja taasesitada kogu maailmas.

7. Võistluse võitjad selguvad oktoobri lõpus ja neid teavitatakse meili teel.