Privaatsus

Kirjastus kasutab osaleja poolt sisestatud andmeid (nimi, meiliaadress, autori nimi ja vanus) võistluse läbiviimiseks ja vajadusel kontakteerimiseks. Tööde kasutamisel ja taasesitamisel kasutatakse joonistuse autori eesnime ja vanust.